Przejdź do treści

e-Usługi

1
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Deklaracja na podatek rolny
DR-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Informacja w sprawie podatku leśnego
IL-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
IN-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Informacja w sprawie podatku rolnego
IR-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości
WN-84
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
WN-92
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku/zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych/przeksięgowanie nadpłaty na poczet innych zobowiązań
WN-39
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o zmianę adresu do doręczeń
WN-154
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w podatkach
WN-95
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę
WN-99
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku/opłaty na raty
WN-97
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Oświadczenie o posiadaniu psa
WN-50
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Wniosek o wydanie wyrysu/wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
WN-103
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości
WN-48
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
WN-156
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Wniosek o przyznanie dotacji na usunięcie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Dziemiany
WN-182
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Wniosek o umieszczenie reklamy na terenie nieruchomości
WN-206
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
WN-88
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Wniosek o wydanie wypisu lub informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WN-51
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
WN-13
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
WN-11
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
23
Oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej
WN-205
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
24
Deklaracja na podatek leśny
DL-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
25
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: