Przejdź do treści

ODCZYTY LICZNIKÓW WODY W DRUGIM KWARTALE 2020

3 kwietnia 2020 r.

ODCZYTY LICZNIKÓW WODY W DRUGIM KWARTALE 2020 - obrazek ilustrujący

Urząd Gminy w Dziemianach informuje, że w związku z wprowadzonym stanem epidemii, rozliczenia za pobraną wodę i odebrane ścieki dokonywane będą w formie elektronicznej. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o dostarczenie informacji o stanie licznika wody wg poniższego schematu:

  1. Osoby posiadające adres e-mail – przesyłają informację o stanie licznika na adres hydro@dziemiany.pl. Faktura zostanie odesłana na adres zwrotny mailowy
  2. Osoby bez adresu e-mail – prosimy o dostarczenie informacji o stanie licznika sms’em na nr tel. +48 697 002 482. Fakturę dostarczymy na adres domowy (skrzynka pocztowa).
  3. Osoby, które nie dostarczą stanu licznika do 30.04.2020 zostaną rozliczone ryczałtem wg zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Fakturę dostarczymy na adres domowy (skrzynka pocztowa).

Wszystkich płatności za pobraną wodę i odebrane ścieki, prosimy dokonywać poprzez bankowość elektroniczną – BS Starogard Gd. oddz. Lipusz, nr konta 83 8340 0001 0200 0185 2000 0006

Ułatwienia dostępu: